Κονδυλώματα (HPV)

Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη από τους ιούς της οικογένειας των HPV κατά την οποία δημιουργούνται βλάβες στα εξωτερικά ή/και στα εσωτερικά γεννητικά όργανα.

Κονδυλώματα (HPV)

Κονδυλώματα

Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη από τους ιούς της οικογένειας των HPV (Human Papillary Virus) κατά την οποία δημιουργούνται βλάβες στα εξωτερικά ή/και στα εσωτερικά γεννητικά όργανα. Στόχος είναι η μείωση των βλαβών και κατά συνέπεια του ιικού φορτίου, ώστε σταδιακά να απαλλαγούμε από αυτά. Απαιτείται συστηματική προσπάθεια και θεραπεία και τα κονδυλώματα θα αποτελούν πια παρελθόν. Οι υποτροπές της νόσου οφείλονται κατά κανόνα είτε σε ελλιπή αγωγή , είτε σε ελλιπή παρακολούθηση, είτε σε πιθανή επαναμόλυνση. Ο δερματολόγος εξετάζει προσεκτικά όλη την περιοχή που ενδεχομένως να πάσχει και προτείνει την ενδεδειγμένη  αγωγή.  Φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ το τεστ Παπανικολάου (Τεστ ΠΑΠ) ώστε να έχουμε πλήρη έλεγχο της δραστηριότητας της νόσου.

Στο ιατρείο μας υπάρχει το εξελιγμένο μηχάνημα laser που καταστρέφει τις βλάβες του HPV, δηλαδή τα κονδυλώματα χωρίς να αφήνει κανένα σημάδι και χωρίς δημιουργία αντιαισθητικών ουλών στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.