Αυτοάνοσα Νοσήματα

Είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματική νόσος με εξάρσεις και υφέσεις.

#AutoimmuneDiseases

Αυτοάνοσα Νοσήματα

Έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική μου διατριβή στα αυτοάνοσα νοσήματα συνειδητοποίησα την ανάγκη των ασθενών να διαγνωσθούν σωστά, να θεραπευτούν αποτελεσματικά και να μην ξαν’ ακούσουν ότι για όλα ευθύνεται το άγχος!!!

Τα αυτοάνοσα νοσήματα του δέρματος απασχολούν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, με μεγάλη διαβάθμιση τόσο στην κλινική εικόνα όσο και στην ποιότητα της ζωής τους. Σήμερα είμαστε σε θέση να έχουμε στα χέρια μας πλήθος θεραπειών που μετά από κλινικές μελέτες ετών ξέρουμε πλέον καλά να τις χειριζόμαστε προς όφελος των ασθενών μας. Έτσι μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να κοιμήσουμε αυτά τα νοσήματα σε σημείο που ο ασθενής πιθανώς να τα ξεχάσει…

MENU

Search
Close