Αλλεργίες

Είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματική νόσος με εξάρσεις και υφέσεις.

#Allergies

Αλλεργίες

Γνωρίζω καλά πως πολλοί από εσάς υποφέρετε από δερματικές αλλεργίες που συχνά δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Οι  δερματικές αλλεργίες απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση με τη βοήθεια καλού ατομικού και οικογενειακού ιστορικού αλλά και  ειδικού εργαστηριακού ελέγχου.
Κατόπιν αν αυτό είναι αναγκαίο δίδονται test αλλεργίας μέσω των οποίων αναζητούνται αλλεργιογόνα που πιθανώς να ευθύνονται για την ταλαιπωρία των ασθενών. Με τη σωστή και εντατική διερεύνηση εντοπίζονται οι αλλεργιογόνες ουσίες και δίδονται οδηγίες αποφυγής, ώστε ο ασθενής να απαλλαγεί οριστικά από τα ενοχλητικά δερματικά συμπτώματα.

MENU

Search
Close