Η εταιρεία Allergan βασικός προμηθευτής ενέσιμων υλικών του ιατρείου μας, παρουσιάζει σήμερα ένα νέο προϊόν που θα μας δώσει περισσότερη ευελιξία στη μάχη εναντίον της γήρανσης. Παρουσιάστηκαν νέες τεχνικές και έγινε συζήτηση αναφορικά με την ασφάλεια και τις δυνατότητες του νέου προϊόντος.

Recent Posts

Ιστορικό

Kατηγορίες

Μεταστοιχεία