Η γιατρός, προσκεκλημένη ομιλήτρια στα πλαίσια του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας Αφροδισιολογίας , συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τα αυτοάνοσα νοσήματα δέρματος και στόματος το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της διδακτορικής της διατριβής . Οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα δέρματος χρειάζονται ειδική φροντίδα γιατί είναι χρόνιοι ασθενείς και αξίζουν τις πιο σύγχρονες διαθέσιμες θεραπείες.

Recent Posts

Ιστορικό

Kατηγορίες

Μεταστοιχεία